Forskning och studier

[rev_slider head]

 

forskning och studier

Cambridgekuren är originalet till VLCD (Very Low Calorie Diet ) vilket definieras som näringsriktig diet med mycket lågt kaloriinnehåll (450-800 kcal).

Cambridgekuren lades grund år 1970 av Alan Howard, professor i näringsfysiologi vid universitetet i Cambridge. Forskarteamet har lagt ner 10 års arbete för att komma fram till den produkt som vi idag erbjuder dig.

En studie över 15 månader, har också gjorts på Överviktsenheten, Karolinska Sjukhuset, av Kjell Ryttig och Prof. Stefan Rössner. Den visar på en genomsnittlig viktminskning under de första 12 veckorna på 19,9 kg då Cambridgekuren användes som enda näring.

Studier visar att Cambridgekuren i kombination med mat, håller du vikten bättre än när du bara försöker gå ner i vikt med enbart mat.

Utöver all forskning har produkten använts av över 31 miljoner människor världen över sedan 1980.

Källa: Cambridgekuren SverigeAB